การออกแบบสร้างหุ่นยนต์

การออกแบบหุ่นยนต์ได้รวมเอาวิศวกรรมในหลายสาขาที่แตกต่างกัน ขั้นแรก ไม้ เหล็ก
พลาสติก สำหรับโครงสร้าง แล้วมีกลไกเชื่อมต่อล้อและเพลา ต่อเข้ากับมอเตอร์ และทำให้
โครงสร้างสมดุล ต่อจากนั้นจะต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้พลังงานแก่มอเตอร์ และเชื่อมต่อ
เซนเซอร์เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ ขั้นสุดท้ายจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่จะเข้าใจเซนเซอร์และ
ขับเคลื่อนหุ่นยนต์